Photo Photo Photo
Home  //  ภาพกิจกรรมกองกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2564

  

ภาพ

รายละเอียด

 

การทำความสะอาดเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในสถาบัน

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2560

  

ภาพ

รายละเอียด

ดูภาพทั้งหมด

 นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ครั้งที่ 2 

ดูภาพทั้งหมด

   พิธีเปิดกิจกรรม “นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง"

ดูภาพทั้งหมด

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

 

 

  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2559

 

ภาพ

รายละเอียด

  

 

 การจัดงานผู้บริหารสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559

 

 การประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 

 

 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 พิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"

 

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

 

 พิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2558

 

ภาพ

รายละเอียด

ดูภาพทั้งหมด

อบรมเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร

ดูภาพทั้งหมด

งานประเพณีสงกรานต์สถาบัน ประจำปี 2558

ดูภาพทั้งหมด

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน  

ดูภาพทั้งหมด

งานปีใหม่  2558

ดูภาพทั้งหมด

งานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูภาพทั้งหมด

งานพิธีเปิดป้ายชื่อ อาคารชุบ กาญจนประกร

ดูภาพทั้งหมด

 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัยอาฟเฟอร์

ดูภาพทั้งหมด

  การสำรวจเส้นทางเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 

 

  ภาพกิจกรรม ประจำปี 2557