Photo Photo
Home  //  ภาพกิจกรรม  //  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

 

 

                                           พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗

 

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 –2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2560

 

 

Information

 

          อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 6

          118  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
          เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
          โทรศัพท์: 02 727 3391-5
          โทรสาร: 02 375 8798