Photo Photo Photo
Home  //  ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2564

  

ภาพ

รายละเอียด

 

การทำความสะอาดเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในสถาบัน

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2560

  

ภาพ

รายละเอียด

ดูภาพทั้งหมด

 นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ครั้งที่ 2 

ดูภาพทั้งหมด

   พิธีเปิดกิจกรรม “นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง"

ดูภาพทั้งหมด

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

 

 

  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2559

 

ภาพ

รายละเอียด

  

 

 การจัดงานผู้บริหารสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559

 

 การประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 

 

 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 พิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"

 

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

 

 พิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 ภาพกิจกรรม ประจำปี 2558

 

ภาพ

รายละเอียด

ดูภาพทั้งหมด

อบรมเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร

ดูภาพทั้งหมด

งานประเพณีสงกรานต์สถาบัน ประจำปี 2558

ดูภาพทั้งหมด

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน  

ดูภาพทั้งหมด

งานปีใหม่  2558

ดูภาพทั้งหมด

งานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูภาพทั้งหมด

งานพิธีเปิดป้ายชื่อ อาคารชุบ กาญจนประกร

ดูภาพทั้งหมด

 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัยอาฟเฟอร์

ดูภาพทั้งหมด

  การสำรวจเส้นทางเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 

 

  ภาพกิจกรรม ประจำปี 2557


 

ภาพ

รายละเอียด

ดูภาพทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัยอาฟเฟอร์

ดูภาพทั้งหมด

  การสำรวจเส้นทางเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

ดูภาพทั้งหมด

  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 

ครบรอบ 48 ปี วันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ฉลองครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

ดูภาพทั้งหมด

  ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557

 
 

  มหกรรมการจัดความรู้ Knowledge  Forum 57

  

 

ดูภาพทั้งหมด

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 ดูภาพทั้งหมด

   เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปทองคำและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ดูภาพทั้งหมด

   พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

ดูภาพทั้งหมด

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นำโดย ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคณะ ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองกลาง กลุ่มงานสารบรรณ

 

ดูภาพทั้งหมด

    พิธีย้ายศาลพระภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

 

ดูภาพทั้งหมด

  พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบัน (NIDA MUSEUM)

 

ดูภาพทั้งหมด

  เจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. และ สออ. 

 

ดูภาพทั้งหมด

 พิธีอัญเชิญพระรูปพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์

 

ดูภาพทั้งหมด

 เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ขอใช้สถานที่และขอให้สถาบันเป็นเจ้าภาพการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 20 แห่ง