Photo Photo Photo
Home  //  Facility Reservation  //  ภาพกิจกรรม  //  อัญเชิญพระรูปพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์
อัญเชิญพระรูปพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์

 

26 เมษายน 2556

ณ ด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์

 

 

 

คลิกที่ภาพเมื่อต้องการดูภาพขยายใหญ่

Guests Online

We have 34 guests and no members online