Photo Photo
Home  //  ภาพกิจกรรม  //  กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ขอให้สถาบันเป็นเจ้าภาพการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 20 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

Information

 

          อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 6

          118  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
          เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
          โทรศัพท์: 02 727 3391-5
          โทรสาร: 02 375 8798