กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ขอให้สถาบันเป็นเจ้าภาพการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 20 แห่ง

 

14 มกราคม 2556

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

 

 

คลิกที่ภาพเมื่อต้องการดูภาขยายใหญ่