26 เมษายน 2556

ณ ด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์

 

 

 

คลิกที่ภาพเมื่อต้องการดูภาพขยายใหญ่