ภาพ พิธีเปิดอาคารชุบ กาญจนประกร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558