14 มกราคม 2556

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

 

 

คลิกที่ภาพเมื่อต้องการดูภาขยายใหญ่